Saa 1,50% CashCoinseja Michael Kors
Rekisteröidy ja ansaitse 7,50 CashCoinsia
Asiakaspalvelu

Yleiset Käyttöehdot

Nämä Cashbackdeals.fi-palvelun Yleiset Käyttöehdot ovat voimassa 1. kesäkuuta 2010 alkaen.

1. Määritelmät

Allaolevat käsitteet on näissä Yleisissä Käyttöehdoissa kirjattu isolla alkukirjaimella ja niillä on seuraava merkitys:

 1. Cashbackdeals.fi: Cashbackdeals.fi on OrangeBuddies Media BV:n alainen toiminimi, joka on perustettu Harderwijk ja on kirjattu Hollannin kaupparekisteriin numerolla 58045317.
 2. Vieras: Henkilö, joka käy tai on käynyt verkkosivustollamme minä hetkenä tahansa.
 3. Käyttäjä: Luonnollinen henkilö, joka asuu Suomessa, omaa suomalaisen pankkitilin ja rekisteröitymällä palveluun tekee Sopimuksen Cashbackdeals.fi:n kanssa.
 4. Verkkokauppa: Kauppa, joka tarjoaa nettisivuillaan tuotteita ja/tai palveluja ja jonne Käyttäjä ohjataan linkin kautta, jotta hän on oikeutettu Alennukseen.
 5. Sopimus: Yhteisymmärrys palvelun toiminnan ehdoista Cashbackdeals.fi:n ja Käyttäjän välillä. Tarvittaessa noudatetaan Yleisiä Käyttöehtoja.
 6. Ostotapahtuma: Ostotapahtuma on Käyttäjän tekemä tuotteen tai palvelun ostaminen Verkkokaupassa. Ostotapahtuma on onnistuneesti tapahtunut, jos Verkkokauppa on sen hyväksynyt.
 7. Käyttäjätili: Käyttäjän henkilökohtainen verkkoympäristö, jossa ilmaistaan Hyvitysten määrä/tila ja jossa henkilökohtaisia tietoja voidaan muuttaa.
 8. Alennus: Cashbackdeals.fi-palvelun nettisivuilla ilmoitetaan alennukset, jotka ovat voimassa Verkkokaupassa tapahtuvan Ostotapahtuman yhteydessä. Alennus (kiinteä summa per ostos tai prosenttiosuus ostoksen kokonaissummasta) vaihtelee Verkkokaupoittain ja mahdollisesti myös tuotteittain/palveluittain.
 9. Hyvitys: Katso pykälä 4 näistä Yleisistä Käyttöehdoista.
 10. Arvostelu: Keskustelu, kritiikki tai arvostelu liittyen Verkkokauppaan.
 11. Yleiset käyttöehdot: Kaikki näiden ehtojen säännökset jäljempänä esitetyllä tavalla.
 12. Nettisivut: www.cashbackdeals.fi

2. Yleisten Käyttöehtojen soveltaminen

 1. Kaikkiin Cashbackdeals.fi:n tarjouksiin, Sopimuksiin ja toimituksiin/Ostotapahtumiin sovelletaan näitä Yleisiä Käyttöehtoja, ellei selkeästi ja kirjallisesti muuta ole sovittu. 
 2. Alennuksiin, joita Nettisivuilla on tarjolla, voidaan soveltaa erityisiä ja täydentäviä ehtoja. Nämä täydentävät ehdot on aina selkeästi mainittu Nettisivuilla kyseessä olevan Verkkokaupan tiedoissa.

3. Rekisteröityminen

 1. Käyttäjän on rekisteröidyttävä Nettisivuilla voidakseen käyttää Cashbackdeals.fi-palvelun tarjoamia Alennuksia ja muita palvelumuotoja. Rekisteröitymisen jälkeen Cashbackdeals.fi lähettää Käyttäjälle käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla Käyttäjätiliä (ja Hyvityksiä) voi hallita. Rekisteröityminen Cashbackdeals.fi-palveluun ja sen käyttö on maksutonta. Vierasta edellytetään ilmoittamaan totuudenmukaiset tiedot rekisteröitymislomakkeeseen. Rekisteröitymällä hän vahvistaa näin myös tehneensä. Samalla hän myös vahvistaa olevansa pätevä käyttämään Nettisivua ja sitoutuu noudattamaan Yleisiä Käyttöehtoja.
 2. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia ja niitä ei saa jakaa kolmansille osapuolille. Käyttäjätunnus ja salasana eivät ole siirrettävissä.
 3. Käyttäjän on pidettävä salassa Cashbackdeals.fi:n Käyttäjälle lähettämät käyttäjätunnukset ja salasanat. Cashbackdeals.fi ei ole vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan väärinkäytöksistä. Cashbackdeals.fi edellyttää, että Käyttäjä, joka rekisteröityy Nettisivuilla, on myös todellinen Käyttäjä. Käyttäjän on ilmoitettava Cashbackdeals.fi:lle välittömästi, jos Käyttäjä epäilee käyttäjätunnuksen ja salasanan joutuneen jonkun ulkopuolisen tietoon. Cashbackdeals.fi:llä on tällaisissa tapauksissa oikeus tehdä tarvitsemakseen katsomiaan toimenpiteitä.
 4. Käyttäjällä on oikeus vain yhteen Käyttäjätiliin. Useamman Käyttäjätilin tekeminen tai hallitseminen yhden Käyttäjän toimesta ei ole sallittua.

4. Käyttöehdot

 1. Alennuksen myöntää Cashbackdeals.fi eikä Verkkokauppa. Käyttäjä saa Cashbackdeals.fi:ltä rahallisen hyvityksen onnistuneen Ostotapahtuman jälkeen. Tämä Alennus tai rahallinen hyvitys eivät näy Verkkokaupan järjestelmässä tilausprosessin aikana. Alennus esitetään CashCoins-virtuaalirahana ja onnistuneen Ostotapahtuman jälkeen se kirjataan Käyttäjän Käyttäjätilille Hyvityksenä. Hyvitys sisältää ALV:n. Alennus ei edusta rahallista arvoa siihen asti, kunnes Verkkokauppa on hyväksyntänsä ostoksesta antanut ja CashbackDeals.fi on hyvityksen julkistanut. Hetkellä, jolloin tilityspyyntö tehdään, on yhden CashCoinsin (1 CashCoin) arvo tasan yksi euro (1 euro).
 2. Käyttäjä on velvollinen siirtymään Verkkokaupan nettisivuille linkin kautta, joka on esillä Cashbackdeals.fi-palvelussa. Käyttäjä ei voi saada Alennusta, jos ostos on tehty muuta kautta kuin Cashbackdeals.fi:n antaman linkin kautta. Lisäksi Käyttäjän on oltava sisäänkirjautuneena Cashbackdeals.fi:n Nettisivuilla, jotta Alennus voidaan myöntää. On tärkeää, että Käyttäjä ei sulje selainta tai selaa muita sivustoja tilausprosessin aikana. Tämä saattaa vaikuttaa siihen voidaanko Alennus kirjata Käyttäjälle.
 3. Käyttäjän ei pidä kieltää evästeitä. Evästeiden kieltäminen merkitsee sitä, että Ostotapahtumaa ei pystytä rekisteröimään Nettisivuilla ja Verkkokaupassa. Tällaisessa tapauksessa Alennusta ei voida myöntää Käyttäjälle. Käyttäjän pitää olla tutustunut Käyttäjän PC-tarkistukseen – löydettävissä Nettisivujen Asiakaspalvelu-valikosta – ja toimivan yhteisymmärryksessä mainittujen teknisten vaatimusten kanssa, jotka vaikuttavat Ostotapahtuman rekisteröintiin ja Alennuksen myöntämiseen.
 4. Jos Käyttäjä palauttaa/peruuttaa tilauksen osittain tai kokonaisuudessaan Verkkokauppaan, menettää hän oikeuden Alennukseen (tässä tapauksessa Ostotapahtuma ilmaistaan muodossa 'hylätty'). Edellämainittu voi tapahtua sekä ennen että jälkeen Hyvityksen maksamisen.
 5. Hyvitys maksetaan vasta kun Verkkokauppa on vahvistanut Cashbackdeals.fi:lle ostokseen liittyvän maksutapahtuman onnistuneen. Cashbackdeals.fi ei voi millään tavalla vaikuttaa Verkkokaupan päätökseen maksutapahtuman hyväksymisestä.
 6. Verkkokauppa ilmoittaa Cashbackdeals.fi:lle Ostotapahtuman tilan ja sen muutokset. Cashbackdeals.fi luottaa tämän tiedonannon olevan oikea ja eikä ota vastuuta virheellisestä raportoinnista. Käyttäjän on itse huolehdittava siitä, että hänellä on riittävä näyttö mikäli Verkkokaupan antamat tiedot ovat virheellisiä ja jaettava tarvittaessa tiedot Cashbackdeals.fi:lle.
 7. Cashbackdeals.fi saa provision palveluun liittyneeltä Verkkokaupalta. Jos Verkkokauppa ei täytä provisioiden osalta maksuvelvoitteitaan Cashbackdeals.fi:tä kohtaan, Hyvitystä ei voida kirjata Käyttäjän tilille.
 8. Cashbackdeals.fi ei anna Käyttäjälle mitään takuuta siitä, että Alennusta voisi käyttää muiden säästö- tai alennuskampanjoiden yhteydessä (esim. Verkkokaupan omien alennusten tai kampanjoiden yhteydessä). Cashbackdeals.fi ei ota mitään vastuuta seurauksista, jotka syntyvät, jos Verkkokauppa hylkää Ostotapahtuman tämän perusteella eikä ota vastuuta mistään tämän seurauksena syntyneestä vahingosta.
 9. Kun Alennus perustuu muuhun valuuttaan kuin euro, käytetään Verkkokaupan toimesta vahvistetun ostotapahtuman ('hyväksytty') hetkistä vaihtokurssia.
 10. Mikäli Käyttäjän käyttäjätilillä ei Ostotapahtumaa ole kirjattuna 48 tunnin kuluessa, voi Käyttäjä tehdä selvityspyynnön rekisteröimättömästä ostoksesta. Selvityspyyntö pitää tehdä 30 päivän kuluessa ostohetkestä. Cashbackdeals.fi selvittää miksi ostosta ei ole rekisteröity ja voidaanko Alennus myöntää. Cashbackdeals.fi ei ole velvollinen käsittelemään selvityspyyntöä rekisteröimättömästä ostoksesta, jos selvityspyyntö on tehty yli 30 päivää ostohetken jälkeen.
 11. Käyttäjä ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa muille Käyttäjille ja/tai Verkkokaupoille. Käyttäjää on kielletty käyttämästä toimintoja tai ohjelmistoja, joiden Käyttäjä tietää tai voidaan olettaa tietäneen haittaavan tai aiheuttavan vahinkoa tahoille kuten Cashbackdeals.fi, muut Käyttäjät tai Verkkokaupat. Cashbackdeals.fi on edellämainituissa tilanteissa oikeutettu sulkemaan Käyttäjän käyttäjätilin, jolloin kerrytetty Hyvitys menetetään.
 12. Käyttäjän Käyttäjätili suljetaan ja Hyvitys menetetään mikäli Cashbackdeals.fi otaksuu Käyttäjän toimineen petollisesti tai vahingollisesti.
 13. Cashbackdeals.fi pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai poistaa Alennuksen ilman etukäteen annettua ilmoitusta.
 14. Käyttäjän tulee käyttäytyä sen mukaisesti, mitä Cashbackdeals.fi voi olettaa huolelliselta käyttäjältä.
 15. Cashbackdeals.fi ei ole vastuussa virheellisistä hintatiedoista Verkkokauppojen nettisivuilla.
 16. Alennus on voimassa vain ostoksissa, jotka on kokonaisuudessaan tehty verkossa (alennusta ei saa esim. puhelimitse tai myymälöissä tehdyistä ostoksista). Cashbackdeals.fi ei myönnä Alennusta myöskään, jos Ostotapahtuma on aloitettu Cashbackdeals.fi:n kautta, mutta viimeistellään tai muutetaan puhelimitse tai muulla tavalla.

5. Blogin käyttöehdot

 1. Käyttäjän on blogia Nettisivuilla käyttäessään pidättäydyttävä luvattomuuksista ja käyttäydyttävä hyvien käytöstapojen mukaisesti sekä toimittava kuten huolellisen Käyttäjän voidaan olettaa toimivan. Tämä pitää joka tapauksessa sisällään, että Käyttäjä:
  • ottaa huomioon kaikki Nettisivuilla mainitut tai hänelle suunnatut toimintaohjeet ja huomautukset blogiin liittyen, pitäen sisällään ohjeet Cashbackdeals.fi:n henkilökunnalta; 
  • ei toimi vastoin lakeja ja asetuksia, hyvää etiikkaa, yleistä järjestystä ja/tai kolmansien osapuolien oikeuksia;
  • ei julkaise viestejä, jotka ovat seksuaalisesti suuntautuneita tai pornograafisia, uhkaavia, loukkaavia, ja/tai syrjiviä;
  • ei julkaise viestejä, jotka rikkovat muiden yksityisyyttä; 
  • ei muuta, poista tai tee käyttökelvottomaksi Cashbackdeals.fi:n tai muiden Käyttäjien viestejä; 
  • ei toimi tavalla, joka aiheuttaa ylimääräistä haittaa muille Vieraille ja/tai Käyttäjille; 
  • ei levitä roskapostia tai muita ei-toivottuja viestejä muille Nettisivujen Käyttäjille tai Vieraille.  
 2. Käyttäjä on itse vastuussa viesteistä, jotka hän blogissa Nettisivuilla julkaisee. Mikäli hänen viestinsä sisältö on lainvastaista, voidaan Käyttäjä asettaa vastuuseen teostaan. Cashbackdeals.fi ei voi taata, että Käyttäjien blogiviestien sisältö on lainmukaista ja/tai oikeaa.
 3. Käyttäjä hyväksyy, että Cashbackdeals.fi ei ole velvollinen omasta aloitteestaan missään muodossa tarkastamaan tai muokkaamaan Käyttäjien viestejä, ei ennen viestin julkaisua eikä sen jälkeen.
 4. Mikäli Cashbackdeals.fi saa tietoonsa, että Nettisivuilla julkaistu blogiviesti ei täytä näitä Yleisiä Käyttöehtoja, on se oikeutettu oman harkintansa mukaan poistamaan tai muokkaamaan näitä viestejä.
 5. Cashbackdeals.fi on oikeutettu suorittamaan muokkauksia blogiviesteihin Nettisivuilla yleisen laadun ja/tai luettavuuden nostattamiseksi Nettisivuilla. Cashbackdeals.fi ei muuta lainkaan tai mitä pienimmissä määrin yleistä viestien tarkoitusta ja/tai sanomaa.
 6. Käyttäjä lupaa, että hän – julkaisemalla tekstiä, valokuvia tai muuta sisältöä Nettisivulla – ei riko kenenkään tekijänoikeuksia tai muita toiselle kuuluvia älyllisen omaisuuden oikeuksia.
 7. Käyttäjä vapauttaa Cashbackdeals.fi:n kaikista vaatimuksista, jotka syntyvät kolmansien osapuolien oikeuksien rikkomuksista Käyttäjän käyttäessä Nettisivua, tai jotka rikkovat näitä Yleisiä Käyttöehtoja.
 8. Käyttäjä antaa maksutta Cashbackdeals.fi:lle kaikki oikeudet ja/tai hyväksynnät, jotka ovat tarpeen, Käyttäjän viestien julkaisemiseen Nettisivulla. Joka tapauksessa myönnetään esteetön, maailmanlaajuinen, alilisensoitavissa oleva ei-ekslusiivinen suostumus julkaista teosta. Myönnetyt oikeudet ja hyväksynnät ovat voimassa vähintään niin kauan kuin Käyttäjällä on profiili Nettisivulla ja Käyttäjä ei ole antanut ilmi haluaan poistaa profiili.
 9. Jokainen voi saattaa Cashbackdeals.fi:n tietoon Käyttäjien käyttäytymisen tai viestit, jotka ovat laittomia heitä vastaan.
 10. Cashbackdeals.fi käyttää valitusmenettelyä, jota kautta kolmas osapuoli (‘kantaja’) voi valituksen jättää. Jos Cashbackdeals.fi katsoo valituksen aiheelliseksi, on Cashbackdeals.fi oikeutettu poistamaan tai estämään pääsy kyseiseen materiaaliin. Cashbackdeals.fi on myöskin tässä tapauksessa oikeutettu antamaan Käyttäjän henkilötiedot ilmoittajalle tai toimivaltaisille viranomaisille. Cashbackdeals.fi pitää Käyttäjän ajan tasalla tämän prosessin kulusta.
 11. Toistuvien valitusten ja/tai näiden Yleisten Käyttöehtojen rikkomusten johdosta Cashbackdeals.fi on oikeutettu estämään Käyttäjän pääsy Nettisivulle.
 12. Käyttäjä vapauttaa Cashbackdeals.fi:n kaikista aiheutuneista vahingoista, jotka ovat seurausta yllämainituista syistä. Cashbackdeals.fi ei ole vastuussa mistään vahingosta, joka Käyttäjälle aiheutuu Cashbackdeals.fi:n valitusmenettelyn nimissä tehdyistä toimista, vaikka valitus osoittautuisi aiheettomaksi ja tiedot eivät olisi lainvastaisia. 

6. Työkalupalkki-ohjelmisto

 1. Cashbackdeals.fi antaa Käyttäjälle oikeuden ladata, käyttää, kopioida ja saattaa esille työkalupalkki-ohjelmistoa.
 2. Työkalupalkki-ohjelmisto tarjotaan Käyttäjälle ilman minkäänlaista takuuta tai vastuuta sen toimivuudesta.
 3. Käyttäjä on itse vastuussa työkalupalkki-ohjelmiston asennuksesta ja kokoonpanosta Käyttäjän laitteeseen tai kovalevylle.
 4. Työkalupalkki-ohjelmisto on varustettu moduulilla, joka hakee ajoittain päivityksiä internetin kautta Cashbackdeals.fi-sivuston servereiltä. Nämä päivitykset voivat korjata virheitä ja lisätä uusia toimintoja työkalupalkki-ohjelmistoon.
 5. Päivityksiä tarjotaan vain kaikkein uusimpaan versioon työkalupalkki-ohjelmistosta.

7. Hyvitysten maksaminen

 1. Hyvitys voidaan maksaa Käyttäjälle rahana.
 2. Cashbackdeals.fi voi tilittää Hyvityksen Käyttäjälle mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:
  • Hyvitysten kokonaismäärä on vähintään 25,00 CashCoinsia; 
  • Käyttäjä on tehnyt tilityspyynnön nettisivuilla; 
  • Käyttäjä on ilmoittanut ajantasaiset ja oikeat henkilö-, osoite- ja pankkitilitiedot; 
  • Käyttäjä on toiminut Yleisten Käyttöehtojen mukaisesti.  
 3. Cashbackdeals.fi pyrkii käsittelemään tilityspyynnön kolmen viikon kuluessa. Cashbackdeals.fi ei anna mitään takuuta eikä ole vastuussa seurauksista tai mahdollisesta vahingosta, jotka syntyvät tämän aikataulun ylittämisestä.
 4. Cashbackdeals.fi maksaa Käyttäjälle osan Hyvityksestä. Käyttäjä voi valita portaittain maksettavan Hyvityksen suuruuden. Hyvitys maksetaan mikäli Käyttäjä tekee tilityspyynnön.
 5. Käyttäjän Hyvitys on voimassa 12 kuukautta. Tämän jälkeen Käyttäjän oikeus Hyvitykseen päättyy eikä hän voi enää esittää vaatimuksia Hyvitystä kohtaan.
 6. Henkilö-, osoite- ja pankkitietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus on Käyttäjän vastuulla. Cashbackdeals.fi ei ota mitään vastuuta seurauksista, joita syntyy virheellisesti ilmoitetuista henkilö-, osoite- tai pankkitiedoista eikä aiheutuneista vahingoista.
 7. Hyvitystä ei voi siirtää toiselle Käyttäjälle tai toiselle Käyttäjätilille.
 8. Tilitys rahana voidaan tehdä ainoastaan euromääräisenä suomalaiselle pankkitilille.

8. Sopimuksen kesto ja päättyminen

 1. Sopimus on voimassa määrittelemättömän ajan.
 2. Osapuolet voivat purkaa Sopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, jolloin irtisanominen voidaan tehdä ilman mainittavaa syytä.
 3. Mikäli Käyttäjä ei ole ollut aktiivisena Cashbackdeals.fi-palvelussa yli vuoden pituisena aikana, on Cashbackdeals.fi:llä oikeus lakkauttaa Käyttäjän Käyttäjätili. Tällöin Käyttäjän Käyttäjätilillä olevat mahdolliset Hyvitykset menetetään.

9. Vastuu

 1. Cashbackdeals.fi ei ole vastuussa kolmansien osapuolien nettisivuista eikä niiden tiedoista, joihin on luettava Verkkokauppojen nettisivut.
 2. Cashbackdeals.fi ei ole vastuussa kolmansien osapuolien teknisistä vioista (mukaanlukien Verkkokaupat), jonka takia Alennusta tai rahasummaa ei voida myöntää Käyttäjälle johtuen tietojen menetyksestä.
 3. Cashbackdeals.fi:n kautta ostettujen tuotteiden ja palveluiden toimitus ja takuu ovat kokonaisuudessaan Verkkokaupan vastuulla ja käsitellään heidän kauttaan. Cashbackdeals.fi ei ole vastuussa toimituksesta tai takuusta.
 4. Cashbackdeals.fi:n vastuu Käyttäjää kohtaan on rajattu korkeintaan 50 euron Hyvitykseen Käyttäjälle per tapahtuma (jolloin toisiinsa liitoksissa olevat tapahtumat katsotaan yhdeksi tapahtumaksi).
 5. Nettisivujen sisältö on tehty suurta huolellisuutta noudattaen. Cashbackdeals.fi ei silti voi sulkea pois mahdollisuutta, että tieto on väärää ja/tai epätäydellistä. Cashbackdeals.fi ei ole vastuussa seurauksista, jotka syntyvät Nettisivujen väärän tai epätäydellisen tiedon johdosta.

10. Ylivoimainen este

 1. Ylivoimaisen esteen sattuessa ja siinä tapauksessa, että Cashbackdeals.fi omien toimittajiensa takia, riippumatta syistä, ei ole kykenevä tuottamaan palvelua Sopimuksen mukaisesti, siinä määrin kuin Cashbackdeals.fi:ltä kohtuudella voidaan olettaa, Sopimuksen täytäntöönpano keskeytetään tai Sopimus irtisanotaan, kaikki tämä ilman mitään velvollisuutta vahingonkorvauksiin. Ylivoimaiseksi esteeksi lasketaan tietoliikennehäiriöt (internet), mellakat, liikekannallepano, sota, liikenneruuhkat, lakko, työselkkaus, boikotti, toimitusten pysähtyminen, tulipalo, tulva, maahantuonnin- tai maastaviennin esteet.

11. Älyllinen omaisuus

 1. Nettisivu, työkalupalkki-ohjelmisto ja palvelut ovat Cashbackdeals.fi:n tai sen tytäryhtiöiden älyllistä omaisuutta ja niitä suojaa kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö liittyen älyllisiin ja teollisiin omistusoikeuksiin. Nettisivujen, työkalupalkki-ohjelmiston ja palvelujen avoin tarjoaminen ei anna ulkopuolisille mitään oikeuksia älylliseen ja/tai teolliseen omaisuuteen. Tapauksissa, jossa rikotaan tai väärinkäytetään Cashbackdeals.fi:n älyllisen omaisuuden suojaa, päättyy oikeus käyttää Nettisivua tai palvelua.

12. Yksityisyys

 1. Hyväksyessäsi nämä Yleiset Käyttöehdot vahvistat tutustuneesi niihin ja hyväksyt yksityisyysselvityksen, joka on nähtävillä Nettisivuilla.

13. Muutokset Yleisiin Käyttöehtoihin

 1. Cashbackdeals.fi pidättää oikeuden muuttaa tai täydentää näitä ehtoja.
 2. Muutokset koskevat myös jo aiemmin tehtyjä sopimuksia, joiden osalta otetaan huomioon 30 päivän irtisanomisaika muutoksen ilmoitusajankohdasta Nettisivulla, sähköisin viestein tai kirjallisesti. Vähäisiä muutoksia voidaan tehdä koska tahansa.
 3. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutoksia näihin ehtoihin, voi hän siihen päivään asti, kun uudet ehdot tulevat voimaan, irtisanoa sopimuksen, paitsi, jos Cashbackdeals.fi on ilmoittanut, että Käyttäjää kohtaan noudatetaan vanhoja ehtoja.

14. Muuta

 1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
 2. Siltä osin kuin nämä Yleiset Käyttöehdot tai pakottavat säännökset eivät asiaa määrittele, pitää mahdolliset Sopimukseen liittyvät riita-asiat toimittaa toimivaltaiseen alankomaalaiseen tuomioistuimeen.
 3. Mikäli näissä Yleisissä Käyttöehdoissa todetaan olevan pätemätön säännös, ei sillä ole vaikutusta Yleisien Käyttöehtojen voimassaoloon muilta osin. Cashbackdeals.fi määrittää tässä tapauksessa uuden korvaavan lausekkeen säännöksestä, joka noudattaa niin pitkälle kuin laillisesti on mahdollista alkuperäisen säännöksen tarkoitusta.
 4. Näissä Yleisissä Käyttöehdoissa käytetyn termin “kirjallisena” alaisuuteen kuuluu myös sähköposti, niin kauan kuin lähettäjän henkilöllisyys ja sähköpostin ulkoasu riittävät sen osoittamaan.
 5. Sähköisessä viestinnässä Cashbackdeals.fi:n kanssa sovelletaan määräävänä aitona viestinä Cashbackdeals.fi:n vastaanottamaa tai tallentamaa versiota viestistä, mukaanlukien yhteenveto Käyttäjätilin Hyvityksistä, jollei Käyttäjä voi osoittaa, että tämä versio ei ole aito.

Jos sinulla on tutustuttuasi näihin Yleisiin Käyttöehtoihin, kysymyksiä tai huomautuksia Yleisiin Käyttöehtoihin liittyen, ota tällöin huoletta yhteyttä meihin.

Näitä Yleisiä Käyttöehtoja on viimeksi muokattu 22. maaliskuuta 2014.

 

Lataa käyttöehdot

Close
3,50% CashCoins
Offerilla: Säästä SuperOffereilla extra 20%
Koodi:SUPEROFFER
Saa 1,50% CashCoinseja Michael Kors
visit register click